PBO

07-30    Wednesday    Noon Night
01:30Paloma
03:30Tumakas Ka Sa Mundong Makasalanan
05:30Pilya
07:30Kapag Wala Ng Batas
09:30Campus Girls
11:30Judge Max Asuncion, Hukom Bitay
12:00-18:00
13:30Mana-Mana Tiba-Tiba
15:30Ma'am May We Go Out
17:30Perfect 10
18:00-24:00
19:30Pik Pak Boom
21:30Hinukay Ko Na Ang Libingan Mo
23:30Patient X
The PBO TV schedule may be updated, please refer to the actual timetable of the TV.

PBOScheduleComments